Normal_daar-sta-je-dan-klein

De unieke landelijke grass-roots campagne 'Zullen we over de dood praten?' is gestart. Een breed gedragen initiatief van Bureau MORBidee om praten over het levenseinde te stimuleren en meer bewustwording te creëren rondom de dood. Palliatieve thuiszorgaanbieder Thuiszorg Dichtbij uit Groningen doet, samen met ruim 150 anderen, mee om via sociale media de dood bespreekbaar(der) te maken om daarmee de kwaliteit van leven te verhogen. 

In Nederland lijkt de dood aan de ene kant nauwelijks een taboe, gezien de openheid over euthanasie of tv-programma’s als ‘Over mijn lijk’. Toch wordt er nauwelijks over het (eigen) levenseinde gesproken in individuele kring: binnen relaties, binnen families. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Meer openheid over de dood bevordert niet alleen gesprekken tussen artsen en patiënten over de gewenste behandeling of palliatieve zorg, maar kan ook helpen crisissen in de laatste levensfase te voorkomen. Praten over de dood zorgt voor rust, omdat partners (of andere naasten) van elkaar te weten komen wat hun wensen zijn rondom de dood, denk hierbij aan wensen omtrent donatie, reanimatie en uitvaart. Als gespecialiseerde palliatieve zorgaanbieder weet Thuiszorg Dichtbij uit ervaring hoe vervelend het kan zijn wanneer wensen rondom de dood onbekend zijn. Daarom doen zij graag mee met dit bewustwordingsinitiatief.
Er zal zijn nog talloze andere redenen waarom praten over de dood goed is. Bureau MORBidee zette tien redenen op een rij (zie bijlage voor het artikel ‘Tien redenen om over de dood te praten’).  
‘Grassroots-campagne’ wil zeggen dat het geen campagne is die geïnitieerd en uitgevoerd wordt door één grote organisatie, maar dat – in dit geval - ruim 150 individuen en organisaties de campagne dragen. Dit maakt de campagne wereldwijd uniek. Het initiatief is genomen door Bureau MORDidee, een bureau dat zich exclusief focust op het bespreekbaar(der) maken van de dood. Zie voor meer informatie www.bureaumorbidee.nl.

De uitingen van de campagne zijn relatief luchtig: een foto van een situatie waarin een gesprek kan plaatsvinden met het uitnodigende tekstje 'Zullen we over de dood praten?' met daaronder de zin 'Ieder moment is een goed moment' (zie een aantal voorbeelden in de bijlage). Tussen 7 maart en 1 april worden via Linkedin, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp etc. de uitingen van de campagne gepost. Op deze manier hoopt men met zijn allen in korte tijd tien- tot honderdduizenden Nederlanders aan te moedigen om te praten over de dood.

© Nationale Zorggids