Normal_verpleegkunde_zorgpersoneel_arend_jan_8541

Beroepsonderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten uit Groningen hebben onder leiding van Doekle Terpstra ZorgpactNoord opgericht. Gezamenlijk willen zij onderzoeken hoe ze de arbeidsmarkt in de zorg kunnen verbeteren. De veranderingen die voor de komende jaren op stapel staan in de zorg, vereisen een nieuwe visie op het onderwijs van huidig en toekomstig zorgpersoneel. Om het vernieuwen van de zorgopleidingen in goede banen te leiden is het Zorgpact in het leven geroepen door de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid. Het initiatief moet de samenwerking tussen onder meer de zorg en het onderwijs leiden. Dat meldt Skipr. 

Het is onder andere van belang om snel te kunnen handelen en te samenwerken als het gaat om opleiding van personeel. In het noorden zijn daarom de betrokken partijen bij elkaar gekomen om te praten over hoe zij de samenwerking kunnen optimaliseren voor een toekomstbestendige zorg. ZorgpleinNoord gaat het voortouw nemen in ZorgpactNoord en brengt onder andere het Zorginnovatiecentrum, Centre of Expertise, en NetwerkZON bij elkaar. Het is de bedoeling dat er een actieagenda wordt opgesteld, die op twee december wordt gepresenteerd aan de ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De zorg wordt complexer, er komen steeds meer technologieën die een rol spelen en er is in toenemende mate aandacht voor de regie van de patiënt. Om mensen de komende jaren goed voor te bereiden op de gang van zaken op de werkvloer, moeten de zorgopleidingen daarom aangepast worden. Zowel op het gebied van bij- en omscholing van het huidige zorgpersoneel als op het gebied van de mbo, hbo en universitaire opleidingen. Er wordt verwacht dat de vraag naar breder, hoger en anders opgeleid personeel in de zorg toe gaat nemen. 
 
Het Zorgpact, onder leiding van Doekle Terpstra, leidt de zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe het zorgpersoneel uitgerust moet gaan worden voor de nieuwe taken. Terpstra: “We gaan van zorgen voor, naar zorgen dat. Ik zie al veel instellingen samen zoeken naar manieren om dat mogelijk maken. Het Zorgpact wil die beweging verder faciliteren.” Dit wil het pact doen door in te zetten op gezamenlijke, regionale aanpak. ZorgpactNoord is een van deze regionale samenwerkingen. 
 
© Nationale Zorggids