Logo_logo_niaz_schoon

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontving vandaag het certificaat voor de NIAZ-Qmentum accreditatie uit handen van Ellen Joan van Vliet, directeur-bestuurder van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

Auditoren van het NIAZ bezochten in het kader van de accreditatie diverse afdelingen en voerden gesprekken met stakeholders, medewerkers en medisch specialisten van het Ommelander Ziekenhuis. De auditoren gaven na hun bezoek een compliment aan de organisatie. “We hebben gehoord én gezien dat er heel hard is gewerkt. We hebben bij iedereen die we hebben gesproken, een groot enthousiasme, een grote betrokkenheid en trots gezien. Er is sprake van leiderschap en het woord dat we het meest hebben gehoord is bewustwording”, was het commentaar van de auditoren.

Lees verder