Normal_ouderen__zingen__blij

'Tien jaar geleden werd Ganzedijk met de sloop bedreigd, dan is dit wel weer positief.' Willem Nomden is helemaal vol van de plannen voor een gezamenlijk buurthuis voor de dorpen Hongerige Wolf en Ganzedijk. 

Naast de verschillende verenigingen die gebruikmaken van het buurthuis, krijgt het gebouw vooral een zorgzame invulling. Alles om de toekomst van de bewoners van beide dorpen zo plezierig mogelijk te maken, zegt Nomden.
 
'Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Voor hen willen we buurtdiensten opzetten, zoals het onderhouden van tuinen. Ook denken we aan dagbesteding voor mensen met een beperking. Op dit moment koken we al voor eenzame mensen in de buurt. Daar willen we nog meer mensen uit de wijk bij betrekken.'