Omstreden jeugdhulplocatie Woodbrookers definitief gesloten

Het hoofdstuk van omstreden jeugdhulplocatie Woodbrookers in Kortehemmen is eerder afgesloten dan gepland. De instelling heeft de deuren officieel gesloten. De afgelopen tijd verbleven er nog een aantal jongeren, maar voor hen is inmiddels een ander onderkomen gevonden. Dit meldt Omrop Fryslân. 

Op 1 juli 2024 zou Woodbrookers sluiten, maar heeft dit eerder kunnen doen dankzij de inzet van de ouders van de jongeren en het personeel. Samen zijn ze op zoek gegaan naar alternatieven voor de drie jongeren die er nog geplaatst waren. Een jongere verbleef in de gesloten vorm van jeugdhulp, de overige twee in de open instelling in Kortehemmen. Een collega-instelling heeft volgens interim-bestuurder Hans du Prie de jongere die gesloten jeugdhulp nodig had, overgenomen in verband met zware problematiek. De andere twee wonen nu op een kleinschalige opvang van Jeugdhulp Friesland, waar Woodbrookers onderdeel van was.

Hoogspecialistische jeugdhulp

De twaalf Friese jongeren die in een vorm van gesloten jeugdhulp zitten, zijn ondergebracht bij het Groningse Elker. Het is niet mogelijk om hen in hun eigen provincie te plaatsen. “Fryslan is op dit moment in gebreke”, aldus Du Prie. Wat de Friese plannen voor hoogspecialistische jeugdhulp zijn, moet nog blijken. Daar werken Jeugdhulp Friesland en de Friese gemeenten samen aan. Een eerder plan is al afgeschoten door de gemeenten, omdat dit te ambitieus was en niet paste bij de visie op wat jongeren die niet meer thuis kunnen wonen nodig hebben.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky