Normal_wortels__groente

De Tweede Kamer daagt gemeenten in krimpgebieden uit het belang van een gezonde leefstijl bij de inwoners tussen de oren te krijgen.

In krimpregio’s wonen naar verhouding meer mensen die ongezonder leven. Het parlement neemt dinsdag een motie aan waarin krimpregio’s de mogelijkheid krijgen gezondheidsprogramma’s op te zetten. 

Eetlab

Het Groningse Kamerlid denkt aan een ‘living lab op het gebied van gezondheid’. ,,Een plek in de regio waar onderzoek en praktijk bij elkaar komen. Waar de lijnen met de inwoners kort zijn. Het zou me een lief ding waard zijn als het onderwijs permanent een rol speelt. Je moet al heel jong leren eten, als je begrijpt wat ik bedoel. Het klinkt heel simpel. Het is een klein voorbeeld, maar leer kinderen zelf groente te telen.’’