Normal_image-2017-03-08

Vorige week hebben we in Nederland een paar heerlijke oudewijvenzomerdagen beleefd. Echt van die dagen waarvan je extra energie krijgt door de zon. Wellicht waren deze dagen in Den Haag ook nodig als een zetje om de laatste knopen door te hakken in de vorming van Rutte III. Inmiddels weten we ook welke creatieve oplossingen er zijn bedacht voor dit kabinet. De afgelopen week vielen mij twee dingen op. 

Door #Nieuwedenkersindezorg

Ten eerste toch wel het duo-ministerschap, in totaal vier, wellicht het gevolg van de vele ‘water bij de wijn momenten’ tijdens de onderhandelingen?  Gelukkig was ik niet de enige met vragen. Gisteren vroeg de Eerste Kamer zich dit ook af. Hoogleraar Staatsrecht Elzinga van Rijksuniversiteit Groningen legt uit: "Je hebt minister 'VAN' en minister 'VOOR'. De minister 'VAN' is net iets belangrijker en heeft de regie.

Ten tweede vielen mij de reacties van (belangen)organisaties ofwel het uitblijven van reacties op. Sommige (belangen)organisaties reageerden gelijk met instemming of kritiek op de kabinetsplannen nog voordat ze nader worden uitgewerkt of uitgevoerd. Zo zag ik de reacties van de wijkverpleging, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg voorbijkomen. Belangenorganisatie Ieder(in) merkte terecht op dat de investering in de ouderenzorg (met eigen minister!) in schril contrast staat met die van chronische zieke kinderen of kinderen met een (blijvende) beperking. 

Wat mij echter opviel is dat de landelijke media weinig aandacht had voor de reacties vanuit de sector jeugdhulp/ jeugdzorg. Opvallend omdat juist de ‘gebruiker’ van deze sector de afgelopen vier jaar een gezicht kreeg met behulp van gepubliceerde individuele verhalen rond bijvoorbeeld de PGB-problemen, de overheveling van jeugdzorg naar de gemeente, vergoedingen voor hulpmiddelen, et cetera.

Een mail van Machteld Huber, grondlegger van het instrument Positieve Gezondheid bereikt mijn mailbox en zet mijn stroom van gedachten hierover stil. Ze mailt me dat na hard werken het instrument is aangepast in een kindtool Positieve Gezondheid (12-18 jaar). Ik spring figuurlijk een gat in de lucht!  De Nationale Zorggids plaatste 24 oktober een kort berichtje hierover. Verder blijft het rustig op (social) media. Waarom ben ik blij? Omdat het gelukt is om met een eenvoudig instrument  kinderen/jongeren zelf de regie te geven om voor zichzelf kwaliteit van leven in kaart te brengen.

Ja, u leest het goed kwaliteit VAN leven, dus 'net iets belangrijker'. Nee, een chronisch ziek kind geneest niet maar krijgt zo wel de mogelijkheid om zijn of haar leven in perspectief te plaatsen. Het heft in eigen handen te nemen. Wellicht weer te gaan dromen of zelf vleugels krijgt om zich te richten op hetgeen wel kan en niet wat de ziekte belemmert.  Van mij mag daarom de vlag uit!

Vandaag staat het nieuwe kabinet officieel op het bordes bij de Koning. Ik wens ze veel succes toe opdat het werk ten goede komt VAN en VOOR iedere burger in Nederland. 

© Nationale Zorggids / Anni Tüski