“Het was maar een grapje…” De scheidslijn tussen plagen en pesten is dun. Als werkgever wilt u graag dat er sprake is van een prettige en veilige werksfeer binnen uw bedrijf. Een grapje op z’n tijd moet dan ook kunnen. Maar wat als een grappenmaker in uw bedrijf de grens tussen plagen en pesten passeert… 

Pesten op het werk

Als u nog steeds denkt dat pesten iets is wat bij de lagere school hoort, dan hier even een paar feiten op een rijtje. Ruim een half miljoen werknemers werd het afgelopen jaar gepest. Pesten kent vele gezichten: van roddelen en belachelijk maken tot buitensluiten, negeren en intimideren. Werknemers die gepest worden verzuimen drie keer vaker dan hun collega’s. Als gevolg daarvan worden werkgevers geconfronteerd met jaarlijks 4 miljoen euro extra verzuimdagen en 900 miljoen euro aan doorbetaling van loon. Een dure ‘grap’ dus…
 

Gevolgen

 
Het spreekt vanzelf dat werknemers die gepest worden veel minder werkplezier ervaren. Ook zijn ze vaker betrokken bij een arbeidsongeval. Werknemers die gepest worden, krijgen veelal te maken met psychische en lichamelijke klachten. In sommige gevallen leidt het gepest worden uiteindelijk zelfs tot arbeidsongeschiktheid.
 

Arbowet

 
De andere kant op kijken als één van uw werknemers voor de zoveelste keer voorwerp is van spot, is geen optie. Niet alleen kan het u dus letterlijk duur komen te staan, u bent op grond van de Arbowet ook verplicht om beleid te ontwikkelen en handhaven dat gericht is op het voorkomen of beperken van arbeidsbelasting (in geval van pesten: psychosociale arbeidsbelasting). U dient risico’s, ook met betrekking tot pesten en sociale onveiligheid, in kaart te brengen in een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) en een plan van aanpak daarop te ontwikkelen.
 

Aanpak

 
Verzuim als gevolg van pesten vraagt een brede aanpak waarbij niet alleen werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts zijn betrokken, maar het hele team van medewerkers. Ook hier geldt dat voor komen beter is dan genezen. Investeren in de sfeer en omgangsvormen binnen uw bedrijf, betaalt zich echter dubbel en dwars terug. Want een medewerker die zich veilig en prettig voelt op het werk, draagt veel meer bij aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen. 
 
© Nationale Zorggids / Vaardigwerk